Services

What we do

Management consulting kan være et utfordrende felt å navigere i og det er ikke alltid lett å finne de rette konsulentene til å hjelpe akkurat din bedrift. Ofte er konsulentselskapene enten for store, og mest opptatt av sin egen faktureringsgrad, eller så er de for små og spesialiserte til å kunne tilby de tjenestene ditt selskap virkelig trenger.

 

I Teropan Group vil vi aldri hevde å være eksperter på områder vi ikke faktisk er eksperter, eller akseptere oppdrag vi vet vi ikke er kvalifisert for. Dette høres kanskje innlysende ut, men etter over 20 år i konsulentbransjen har vi opplevd og sett at mange konsulenter vil tilpasse sin egen "ekspertise" slik at den passer nøyaktig med det kunden etterspør.

 

Vår kjernekompetanse er innenfor strategisk risikostyring og gevinstrealisering, samt bruk av organiserte etterretnings-operasjoner for å sikre en konkurransemessing fordel for din bedrift.

Våre konsulenter har lang erfaring fra store og komplekse endrings-programmer i både offentlig og privat sektor, og har betydelig erfaring fra ledende konsulentselskap. De fleste av våre konsulenter har også erfaring fra etterretningsarbeid innen forsvaret eller sivile organisasjoner.

 

Vi har alltid et mål om at kunden skal tilegne seg kompetanse slik at de kan gjennomføre fremtidige strategiprosesser på egen hånd, selv om vi naturligvis alltid er tilgjengelige også etter at prosjekter er avsluttet. 

Ofte går våre konsulenter inn i linjelederfunksjoner i en periode hos kunder på en management-for-hire basis for å sikre at endringer og overgangsperioder kan gjennomføres og gevinster kan realiseres.

Noen ganger hentes vi også inn for å assistere en kunde som skal kjøpe inn konsulenttjenester for et større prosjekt, hvor vi da fungerer som kundens representant overfor konsulentselskapet som hentes inn, for å sikre at tjenestene som leveres er av høy kvalitet og leveres i henhold til plan. Med vår lange erfaring ser vi lett gjennom tomme konsulentformuleringer og kjenner også til hvordan større konsulentselskap ofte forsøker å øke omfanget av prosjekter etter at de har startet.

 

Vi fakturerer som regel ikke per time, men blir istedet enige med våre kunder om et sett leveranser og milepæler som skal leveres og knytter betalingsbetingelser til oppnåelsen av disse.

 

Dette innebærer at risiko hovedsaklig bæres av oss og ikke av kunden.

Strategic planning and Intelligence
thalarctos 10.png
teropan consulting 2.png

Våre konsulenter jobber tett med toppledelsen og styremedlemmer for å definere den strategiske retningen og planer for selskapet. Vi stiller de ukomfortable spørsmålene om hvorfor ting gjøres som de gjør og vi gir alltid ærlig og åpen tilbakemelding om styrker og svakheter ved det strategiske oppsettet i bedriften. Det kan være ukomfortabelt å jobbe med oss til tider - vi innrømmer det gjerne - men det er uansett mer komfortabelt å bli utfordret av oss, enn av konkurrenter og endringer i markedet.

Vi analyserer også bedriftens strategiske handlingsrom og benytter organiserte etterretningsteknikker og -operasjoner for å avdekke strategiske trusler og muligheter for våre kunder.

Som en del av våre tjenester tilbyr vi kurs og opplæringsprogrammer innenfor bruk av organiserte etterretnings-teknikker og -metoder for å skape en konkurransefordel innenfor næringslivet ("Corporate Intelligence"). Vi jobber også med selskap som har sikkerhet og anti-industrispionasje som sin spesialitet og kan bidra til å hente inn denne ekspertisen der det er behov for det hos våre kunder.

Les mer her

Gevinstrealisering & Risikostyring

I så mye som 80% av alle endrings-prosjekter mislykkes bedrifter å realisere de faktiske gevinstene som endringene skulle gi.

Våre konsulenter har lang erfaring med å ta rollen som gevinstrealiseringsansvarlige og følger opp på daglig basis at de gevinster som skal realiseres faktisk også blir realisert. Det skal ikke skjules at denne rollen ofte er ubehagelig og vanskelig og ofte vegrer bedriftens egne ansatte seg mot å ta denne rollen da de vet at de vil møte intern motstand mot endringer. Våre konsulenter jobber uten følelsesmessige eller personlige bindinger til bedriften og kan ta fatte de upopulære avgjørelsene som ofte må fattes for å realisere gevinster - f.eks. nedbemanning eller endringer i roller og oppgaver.

Gjennom risikoanalysene vi har utarbeidet i planleggingsfasen, følger våre konsulenter kontinuerlig opp risikobildet og anbefaler igangsetting av tiltak når indikatorene forteller at de forskjellige risikoscenariene er iferd med å slå inn.  Dette sikrer at de endringene som skal gjennomføres kan gjøres så raskt og risikofritt som mulig.

Våre konsulenter har alltid fokus på kompetanseoverføring til kundens organisasjon og vi jobber i så måte alltid for å gjøre oss selv overflødige.

Defence Technonolgies
teropandefence 2.jpg

Som en del av vår virksomhet importerer og distribuerer vi kommunikasjonsutstyr og annet forsvarsrelatert materiell, blant annet førstehjelpsutstyr og sikkerhetsutstyr.

Vi er eneforhandler for DEFENDER mobiltelefoner i Norden.

Se mer her

teropanports2.jpg
new-defender-branding.png
Sport/Profesjonell idrett

Vi har opparbeidet spesiell kompetanse strategiutvikling og kommersiell utvikling av profesjonelle idrettsorganisasjoner. Per i dag er dette et lite område innenfor vår virksomhet men vi ønsker på sikt å bygge dette opp til å bli ett av våre hovedområder.

Vi er i dag investorer i to ulike fotballklubber og vi er også inne som sponsorer i flere mindre fotballklubber, hvor vi bidrar med både penger og kompetanse for å utvikle klubbene.

Vi forholder oss utelukkende til den kommersielle delen av sports-organisasjonene og vi har ingen ambisjoner om å opparbeide kompetanse eller tilby tjenester innenfor det rent sportslige.

Bransjer vi har jobbet med (rådgivning)
 • Telekom

 • Farmasøytisk industri

 • Transport, Logistikk og Innkjøp

 • Offentlig sektor​

 • Helse

 • Forsvar 

 • Profesjonell idrett

 • Energi

 • Mineraler 

 • Infrastruktur

 • IKT