About us

Since our inception, Teropan Group has focused on delivering high qualityconsulting services at prices that allow even smaller companies and organisations to benefit from our professional advice and experience.

Våre konsulenter har alle lang erfaring fra konsulentbransjen og-eller spesielle næringsbransjer der de har opparbeidet seg ekspertise innenfor enkelte områder. Flesteparten har jobbet for et av de såkalte Big5 consulting selskapene, og har også spesialisert seg i mindre konsulentselskap. Flere av våre konsulenter har spesifikk erfaring fra etterretningsarbeid innenfor forsvaret eller sivile organisasjoner og vi benytter sentrale teknikker og metoder fra denne bransjen i vår prosjektmetodikk.

 

I tråd med vår ambisjon om å tilby høykvalitetstjenester til priser som også mindre kunder kan takle, har vi utviklet prismodeller som baserer seg på "no-cure-no-pay" tankegangen, dvs at hvis vi ikke løser problemet eller leverer et prosjekt som gir betydelig gevinst, så betaler heller kunden ikke for vår tid.

 

Vårt løfte til våre kunder er at vi alltid er åpne og ærlige om hvordan vi ser situasjonen og vi vil aldri opptre som "yes-men" for gi et falskt kvalitetsstempel til planer vi ikke tror på, eller øke vår egen inntjening. Det kan nok være ubehagelig å jobbe med oss noen ganger når vi stiller de vanskelige spørsmålene, eller påpeker elefanten i rommet, men våre kunder gir oss utelukkende positive tilbakemeldinger og i de fleste tilfeller er det langt bedre at vi finner svakhetene enn at markedet gjør det.

Vår fokus og ekspertise er risikostyring, strategisk planlegging og gevinstrealisering, for å sikre at endrings-prosjekter faktisk gjennomføres på tid og budsjett og, ikke minst, faktisk gir den gevinsten de er beregnet å gjøre. Ofte feiler organisasjoner på dette siste punktet, og endringer gjennomføres for endringens skyld. Vi passer på at så ikke skjer og bruker kvantifiserbare måltall for å følge opp at gevinstene hentes ut.

Vi er et lite selskap som er bygget opp rundt få partnere i hvert land og et antall eksperter som jobber på konkrete prosjekt for oss. Dette holder overhead kostnadene nede og gjør at vi kan ta lavere priser fra våre kunder samtidig som vi leverer tjenester med kvalitet på nivå med store consulting selskap.

Jean-Marc Marcaux
Senior Partner
Germany/BeNeLux
Alexander Renholm
Senior Partner
Danmark/Sweden/Baltic
Kai Isaksen
Senior Partner
Norway/UK

Jean-Marc has worked in management consulting for 20 years, both in large international companies, as well as smaller, local consulting houses.

 

The last 10 years he has been focusing on the business of professional sports, acting as Director for several football clubs and assisting investors in due dilligence of sports organisations.

 

He graduated with an MBA, and also holds an  LLM degree in business law.

He is fluent in English, French and German.

Alex has more than 20 years experience from the pharmaceutical and energy sectors and has worked for several large international consulting firms. 

Alex has developed methodology for programme management which is in use by several FTSE 100 companies.

He graduated with an MSc in Business Marketing, and also holds an  MBA degree.

He is fluent in English and German and speaks basic Spanish.

Kai has over 20 years operational experience from the defence sector, including assignments abroad, as well as management consulting. 

 

He has worked at major consulting firms like accenture, and smaller consulting companies in several countries.

 

Kai holds an MA in Business Organisation degree (1st Class Honours) as well as a LLM degree in Sports Law.

He is fluent in English and German and speaks basic Russian and Ukrainian.